ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κύριος Αλεβιζάκης Ιωάννης αναλαμβάνει από 01.09.2011 καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών στη θέση του κου Νικολάου Δ. Παπαγεωργίου που αποχώρησε από την εταιρεία.