H ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ δημοσίευσε την 31/8/2011 τις οικονομικές καταστάσεις του Α’ εξαμήνου του 2011.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,8 εκ. ευρώ έναντι 9,3 εκ ευρώ στη αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται πρώτον, στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 1 εκ. λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνo του 2010 και δεύτερον, στα μειωμένα έσοδα κατά 0,4 του τομέα των Τηλεπικοινωνιών λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών του Ομίλου κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες, σε 48% απο 51% την αντίστοιχη περίοδο του 2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ναυτιλία λόγω της μείωσης του εσόδου και στο τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων λόγω της μείωσης των μισθωμάτων λόγω επαναδιαπραγμάτευσης.

Tα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙDTA) ανήλθαν σε 2,6 εκ. ευρώ έναντι 4,1 εκ. ευρώ το 2010. Η πτώση προέρχεται κυρίως από τη μείωση των μικτών κερδών.

Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημίες ύψους 31,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται στη μεταφορά στο αποτέλεσμα από τα αποθεματικά της πρόβλεψης διαγραφής της συμμετοχής στις εταιρείες Αρκάδια ΑΒΕΕ, Αρκάδια Audiovisual, Amacon KEK και Amacon EQI ποσού 30,2 εκ. ευρώ