Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 1η Ιουλίου 2011 ο κος Βασίλης Χατζηδιάκος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας στην θέση του κου Στέλιου Γιαννακόπουλου. Σημείωση: Η παρούσα αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της υπ΄ αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς