Η SANYO Hellas Holding SA, ανακοινώνει ότι από 17 Οκτωβρίου 2011 ο κος Δημήτριος Ποδάρας αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου.


Ο κος Δημήτριος Ποδάρας υπήρξε και στο παρελθόν στέλεχος της Εταιρείας και διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα αυτή.