H ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, διαβιβάζει την από 11/11/2011 ανακοίνωση της θυγατρικής της εταιρίας, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ανακοίνωση
 της εταιρίας ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
«Με την παρούσα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η Εξέλιξη, η Εταιρεία), επιθυμεί να ενημερώσει τους μετόχους της και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα, αναφορικά με το πλοίο m.v. Arcadia, το οποίο ανήκει στην εξαρτημένη εταιρεία Neda International S.A. (η Neda), στην οποία η Εξέλιξη κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Neda είναι εταιρεία με έδρα της Νήσους Marshall και είναι πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου m.v. Arcadia, τύπου bulk carrier, χωρητικότητας 41445 dwt, κατασκευής 1995, το οποίο απέκτησε με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού.

Στα πλαίσια των ιδιαίτερων διεθνών οικονομικών συγκυριών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έθεσε γραπτώς προς την πιστώτρια Τράπεζα, από το καλοκαίρι του 2011, εποικοδομητικές προτάσεις για αναδιάρθρωση του δανεισμού της από αυτήν, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στους αναθεωρημένους όρους των δανειακών της υποχρεώσεων έχοντας υπόψη τους  υφιστάμενους όρους ναύλωσης του εν λόγω πλοίου.

Η Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση επί των γραπτών, εποικοδομητικών της προτάσεων και κατόπιν της μη πλήρους καταβολής της δόσης του δανείου που ήταν καταβλητέα για το τρίμηνο 1/7/2011 – 30/9/2011 (καταβλήθηκαν USD 250.000 αντί υποχρέωσης USD 800.000 στις 3/10/2011),  η πιστώτρια Τράπεζα προχώρησε σε κατακράτηση του πλοίου στη Σιγκαπούρη στις 25 Οκτωβρίου 2011.

Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 η καθαρή λογιστική αξία του πλοίου m.v. Arcadia ανήρχετο σε USD 28.941.768 (€ 21.433.583) ενώ το ύψος του δανεισμού από την πιστώτρια τράπεζα ανήρχετο σε USD 11.600.000,00 (€ 8.590.684).  Με σημερινή ημερομηνία, το συνολικό ύψος του δανεισμού ανέρχεται σε USD 11.350.000.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευελπιστεί ότι θα έχει θετική ανταπόκριση από την πιστώτρια τράπεζα ώστε να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση η πιστώτρια Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να κατάσχει και να εκποιήσει το πλοίο προς όφελος της.

Σε περίπτωση εκποίησης του πλοίου μέχρι του ύψους του δανεισμού, η ζημιά που θα παρουσιαστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος Εξέλιξη θα ανέλθει σε € 10.422.434 ενώ στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας θα ανέλθει σε € 8.545.508. Εκτιμάτε ότι τα πιο πάνω κονδύλια δεν θα επιφέρουν ουσιαστική αβεβαιότητα που να φανερώνει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του συγκροτήματος και της εταιρείας να συνεχίσουν ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες.»

Η επιβάρυνση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του ομίλου Σάνυο με 30/9/2011 από την ενέργεια της θυγατρικής εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» αναμένεται να είναι € 8.545.508 από τα οποία τα 7.959.286 θα αφορούν τους ιδιοκτήτες της Μητρικής και τα 586.222 τα Δικαιώματα Μειοψηφίας.  Επιπλέον, ο Όμιλος θα προχωρήσει σε έλεγχο μείωσης της αξίας στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής «Neda International S.A.» και τυχόν προκύπτουσα ζημιά θα συμπεριληφθεί στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα με 30/9/2011.