Η SANYO Hellas Holding SA, γνωστοποιεί ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/9/2011 θα δημοσιευθούν στις 30 Νοεμβρίου 2011 μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της ιστοσελίδας της εταιρείας (www.shh.gr).  Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της ίδιας περιόδου θα δημοσιευθούν στο φύλλο της 30.11.2011 της εφημερίδας ΝΙΚΗ.